Flådeejere har brug for en stærk platform til at styre deres kerneforretning og drive innovation

I dag stilles der store krav til flådeejerens platform til at styre bilerne, fordi kompleksiteten i de daglige forretningsgange bliver stadig større. Bilerne er i stadig større grad i kortere, mere serviceorienterede livscyklusser. De kræver en platform, der understøtter de processer, der er bygget op omkring levering og service af biler, som et samlet produkttilbud, hvor mange indbyggede processer skal spille sammen.

Det betyder, at flådeejeren, ofte har et fragmenteret og uoverskueligt systemlandskab, hvor data mange gange er gemt væk i forskellige systemer, der ikke taler sammen.
Ved at strømline alle kerneprocesser i ét samlet system opnår flådeejeren et større overblik, hurtigere gennemløbstider, færre fejl og mere sikre processer, som alt sammen spiller positivt ind for at forbedre forretningen og derved indtjeningsevnen.

For at opnå en mere profitabel forretning er det kritisk, at man kender sine processer og har fuldt overblik over og adgang til data og rapportering. Det får I nemt med Fleet Monitoren, der samler alle datakilder i én platform. Samtidig sikrer Fleet Monitoren at I kan arbejde aktivt videre med data fra ét centralt sted, hvor I beholder overblikket, samtidig med at data flyder tilbage til de oprindelige datakilder, så alt er opdateret.
Det sikrer, at I altid har pålidelig og realtime data tilgængelig.

Processikkerhed

Når biler skifter kunde ofte, skal forretningsprocesserne arbejde endnu hurtigere, for at følge med.
Bilerne gennemgår flere og kortere livscyklusser og har flere skift med udlevering, tilbagelevering, klargøring, og udlevering igen til næste kunde. For at sikre at oplevelsen er mest mulig strømlinet for kunden, skal der være et skarpt fokus på alle delprocesser for hver enkelt udlevering og tilbagelevering. Det betyder at det, der sker før, under og efter hvert skift, skal ske så gnidningsfrit som muligt. Det gælder både for det, som kunden ser, og i høj grad også for alt det, som kunden ikke ser.
Og til at løse de mange opgaver, skal der en pålidelig platform til, der både kan give jer overblik over og indsigt i jeres processer, samt løbende klarlægge de områder, hvor der opstår risiko for fordyrende led.

Når man kigger specifikt på abonnementsløsninger, er markedet i øjeblikket i konstant udvikling, og det stiller krav til jer, som udbyder løsningerne i forhold til tilgængelighed, udbud og serviceniveau.

For at give jeres kunder den bedste oplevelse kræver det at jeres platform er let tilgængelig, brugervenlig, altid opdateret – og vigtigst af alt: 100 % understøttende for jeres forretningsmodel.

Vælg jeres platform med omhu

Ikke nok med at de nye forretningsmodeller tilfører øget kompleksitet for flådeejeren, oplever markedet også stigende efterspørgsel – og er dermed meget attraktivt. Derfor er der også en stærk konkurrence i markedet om at vinde og beholde kunder og andele i et marked, som er præget af lav loyalitet og krav om convenience, convenience, convenience.

Kunderne er mere mobile nu end nogensinde. Også mere krævende og bevidste om, at deres løsning skal passe ind i deres liv. Ikke omvendt. Det betyder at I som flådeejere og serviceudbydere står overfor en række logistiske og kundeservice opgaver, som I forventes at levere som en del af den samlede pakke.
Og til det kræves der en stærk platform, der skal fungere i et 360 graders perspektiv.
Det gør Fleet Monitoren.

Fleet Monitoren binder din forretning sammen

Med en stærk platform, opnår du mange fordele på tværs af din forretning.
”Hvordan sikrer jeg, at vores forretning er bedst muligt udstyret til at lykkedes i et foranderligt marked og give mine kunder en god oplevelse, der gør at de bliver hos os, gang efter gang?” er et spørgsmål, som de fleste flådeejere stiller sig selv. Svaret er enkelt: Gør det enkelt.

Autorola Solutions har mange års erfaring med flådesystemer og processtyring og vi ved, at vejen til at nå sikkert i mål med jeres strategiske og taktiske mål er, at I kender jeres udgangspunkt. Vores konsulenter trækker på mange års erfaring fra branchen, og dækker alle områder af automotive. Det betyder at I sammen med vores konsulenter laver et 360 graders eftersyn af jeres kerneforretningsområder, og at I på baggrund af det, sammen skræddersyer en platform, der 100 % understøtter jeres forretning, samt giver jer mulighed for løbende at overvåge, evaluere og forbedre de processer, alt sammen for at sikre en strømlinet, no-waste værdikæde.

Fleet Monitoren er et workflow management system, der kan konfigureres frit, samt indgå i ethvert digitalt landskab ved hjælp af API’er og andre integrationer.
Det betyder, at Fleet Monitoren er jeres indgang til hele jeres forretning og giver jer adgang til alle processer og data, som I har brug for, for at arbejde effektivt omkring jeres kerneforretningsområder fra én platform.
Fordi Fleet Monitoren kan konfigureres frit, kan I også løbende udvikle platformen i takt med at I udvikler jer som forretning.

Kontakt os her for at høre mere: https://autorolasolutions.com/da/kontakt-os/

Choose a different country to view content for your location.