Hvordan sikrer jeg at jeg altid overholder gældende standarder og krav til governance ?

Med Autorola Solutions er det let at etablere forretningsgange, der samtidig automatisk dokumenterer at I lever op til regler og krav på jeres område med et system, der giver jer 100 % gennemsigtighed. Som bank stilles der krav til jer som I skal følge for at være compliant. Men lovgivning, regler og retningslinjer ændrer sig løbende og det skal jeres systemer derfor også kunne. Formålet med at være compliant er at identificere og kontrollere risici på en effektiv måde og at sikre, at jeres kunder behandles efter de gældende regler for f.eks. beskyttelse af persondata. Fleet Monitoren sikrer at data opbevares og bruges på forsvarlig vis, og også, at data kun vises til dem, der må se det, og slettes igen, når det ikke længere er relevant at opbevare det. Enhver handling der foretages i Fleet Monitoren kan dokumenteres med hvad, hvem og hvornår. Alle processer kan deles op i organisatoriske hierakier, der sikrer, at personer tildeles præcist de rettigheder til at se og arbejde med data, som deres funktion kræver. Fleet Moniteren er bygget omkring et brugerstyringsprincip, der gør det muligt for jer at definere en rolle helt ned på felt niveau. Samtidig kan Fleet Monitoren også tilpasses til at understøtte nye forretningsgange og kontrolkrav, så I altid er compliant.

Choose a different country to view content for your location.