Hvordan dokumenterer jeg at vi lever op til gældende standarder og krav til governance ?

På grund af samarbejdet med mange forskellige kunder og tjenesteudbydere spiller datagennemsigtighed samt fuldstændige, uforanderlige og verificerbare oplysninger om alle juridiske processer en uundværlig rolle. Med den digitale køretøjsfil og den uforanderlige systemlog i Autorola Fleet Monitor har du alle data om hvert af dine køretøjer på et øjeblik og opdateret i realtid.

Takket være vores tilpassede rolle- og rettighedssystem kan adgange og autorisationer tildeles på en sådan måde, at både multiklientkapacitet og overholdelse af alle GDPR-krav altid er garanteret.

  1. Etabler datagennemsigtighed: Etabler datagennemsigtighed ved hjælp af et centraliseret system som Fleet Monitor, der giver mulighed for opdateringer i realtid og adgang til alle data om hvert af dine køretøjer.
  2. Sørg for dataintegritet: Sørg for dataintegritet ved hjælp af en uforanderlig systemlog i dit system, der kan spore ændringer og opretholde et klart revisionsspor.
  3. Brug tilpassede roller og rettighedssystem: Brug et tilpasset rolle- og rettighedssystem til at sikre, at adgang og autorisationer tildeles på en måde, så både multiklientkapacitet og overholdelse af alle GDPR-krav garanteres.
  4. Udfør regelmæssige revisioner: Udfør regelmæssige revisioner af dine processer for at identificere eventuelle svaghedsområder eller potentielle risici. Dette kan hjælpe dig med at tage proaktive skridt til at afbøde eventuelle problemer og sikre overholdelse af juridiske krav.
  5. Implementer sikkerhedsforanstaltninger: Implementer sikkerhedsforanstaltninger såsom tofaktor-godkendelse, kryptering og firewalls for at sikre, at dine data er sikre og beskyttet mod uautoriseret adgang.

Ved at implementere disse strategier i en Fleet Monitor-platform kan du skabe revisionssikkerhed for dine processer og sikre, at dine data forbliver gennemsigtige, sikre og overholder lovkrav.

Choose a different country to view content for your location.