Hvordan dokumenterer jeg at vi lever op til gældende standarder og krav til governance ?

Etablér forretningsgange, der automatisk dokumenterer at I lever op til regler og krav på jeres område med et system, der giver jer 100 % gennemsigtighed og samtidig sikrer at I lever op til revisionskrav. I samarbejdet med mange forskellige kunder og leverandører stilles der krav til jer som I skal følge for at være compliant. Fleet Monitoren sikrer at data opbevares og bruges på forsvarlig vis, og også, at data kun vises til dem, der må se det, og slettes igen, når det ikke længere er relevant at opbevare det. Enhver handling der foretages i Fleet Monitoren kan dokumenteres med hvad, hvem og hvornår. Alle processer kan deles op i organisatoriske hierakier, der sikrer, at personer tildeles præcist de rettigheder til at se og arbejde med data, som deres funktion kræver. Fleet Moniteren er bygget omkring et brugerstyringsprincip, der gør det muligt for jer at definere en rolle helt ned på felt niveau. Samtidig kan Fleet Monitoren også tilpasses til at understøtte nye forretningsgange og kontrolkrav, så I altid lever op til GDPR lovgivningen.

Choose a different country to view content for your location.