Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for alle opysninger, som Autorola Group indsamler, når du bruger vores tjenester.

Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig, “den registrerede”, hvordan vi bruger dine personoplysninger. Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os, og vi opfordrer dig til at læse denne politik. Hvis du har udfordringer med at læse denne politik, bedes du kontakte os (Telefon: 70 20 16 61), så hjælper vi dig bedst muligt.

Dine personoplysninger er beskyttet ved lov gennem den generelle databeskyttelsesforordning (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning).

Vi kan lave ændringer i denne politik fra tid til anden. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne politik med jævne mellemrum, da ændringer vil blive offentliggjort på denne side.

 

Resumé

Denne politik gælder for:

 • Vores kunder

 • Besøgende på vores hjemmesider

Denne politik dækker:

 • Resumé
 • Personoplysninger, vi indsamler
  • Personoplysninger, som du giver os
  • Personoplysninger, som indsamles, når du besøger vores hjemmesider
  • Personoplysninger, som indsamles, når du bruger vores tjenester
  • Følsomme oplysninger
 • Hvordan vi indsamler data
  • Cookies
 • Hvordan vi bruger dine oplysninger
  • Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysninger
  • Hvordan vi deler data
   • Ved køb af køretøj
   • Tredjelandsoverførsel af dine personlige data
   • Dårlig adfærd
   • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger
 • Sikkerhed
 • Kontakt os

 

Personoplysninger, vi indsamler

Vi indsamler forskellige typer data afhængigt af, hvordan du interagerer med os, og hvilke tjenester du bruger. Det gælder dog for alle Autorola-tjenester, at der kun indsamles almindelige persondata.

 

Personoplysninger, som du giver os

Når du tilmelder dig som bruger af Autorola-tjenester, indgår du en aftale, som kræver dine kontaktoplysninger. Oplysningerne vil blive brugt til at bekræfte din identitet og for at kunne tilbyde dig vores tjenester.

 

Personoplysninger, som indsamles, når du besøger vores hjemmesider

Når du bruger vores hjemmesider, kan vi automatisk indsamle personlige data såsom IP-adresse, og andre data kan indsamles af cookies såsom din placering, hvordan du navigerer gennem hjemmesiderne osv. Du kan finde flere informationer om data indsamlet af cookies her: Cookies

 

Personoplysninger, som indsamles, når du bruger vores tjenester

Når du bruger vores tjenester, indsamler vi følgende personoplysninger, dog ikke begrænset til:

Alle brugere:

 • IP-adresse

 • Navn

 • Telefonnummer

 • E-mailadresse

 • Alder

 • Køn

Yderligere oplysninger indsamles for professionelle brugere:

 • Betalingsadresse

 • Betalingsinformation

 • VIN

 • Forsikringsnummer

Vi indsamler også brugsdata vedrørende din brug af vores tjenester, og disse kan indeholde personoplysninger.

Betalings- og faktureringsoplysninger indsamles og bruges udelukkende til at behandle betalinger og til at levere vores produkter og tjenester.

 

Følsomme oplysninger

Da vi ikke har brug for følsomme personoplysninger, beder vi dig om ikke at videregive nogen former for følsomme personoplysninger, medmindre det specifikt anmodes af os på grund af juridisk forpligtelse eller påkrævet ved lov.

 

Hvordan vi indsamler data

Som beskrevet indsamler vi personoplysninger fra dig, når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores tjenester. Nogle oplysninger leveres af dig, og andre indsamles, mens du bevæger dig rundt på vores hjemmesider.

 

Cookies

Hos Autorola bruger vi cookies til at indsamle oplysninger. Cookies er små filer, der gemmes i din webbrowser, når du besøger vores hjemmeside. Nogle cookies holder kun så længe du forbliver på hjemmesiden; andre kan opbevares i længere tid. Disse cookies kan gøre browsing lettere ved at gemme din adgangskode eller dine præferencer for, hvordan du bruger hjemmesiden. Cookies indsamler data såsom IP-adressen på din computer, dine browserindstillinger og information om, hvordan du bruger hjemmesiden. Din generelle placering kan estimeres ud fra din IP-adresse. Nogle cookies sporer brugernes aktivitet på vores hjemmeside, apps og tjenester for at levere personlig annoncering til dig på denne hjemmeside og andre hjemmesider.

Mere information om, hvordan vi bruger cookies samt hvordan du fravælger cookies, kan findes her: Cookies

 

Hvordan vi bruger dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere vores tjenester.

 • For at svare på dine anmodninger om oplysninger.

 • For at kontakte dig med opdateringer om vores hjemmesider og tjenester.

 • At markedsføre og reklamere for vores tjenester, herunder afsendelse af marketingkommunikation, på baggrund af dit samtykke.

 • At analysere og forbedre vores hjemmeside og tjenester.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysninger

Vi bruger følgende juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger;

 • Samtykke

  • Vi kan indsamle og behandle oplysninger med dit samtykke, når du f.eks. abonnerer på vores nyhedsbrev, beder om oplysninger eller tilmelder dig tjenester.

 • Nødvendig for udførelsen af en kontrakt

  • Vi kan indsamle og behandle oplysninger, som vi har brug for for at levere vores tjenester eller opfylde kontraktlige forpligtelser med vores kunder. Vi kan behandle en begrænset mængde personoplysninger for at udvikle og teste funktioner og tjenester, hvor det er strengt nødvendigt for at kunne levere vores tjenester.

 • Nødvendig for at overholde retlig forpligtelse

  • Vi kan indsamle og behandle oplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse.

 • Legitim interesse

  • Vi kan indsamle og behandle oplysninger, da vi har en legitim interesse i at drive effektive og relevante marketing- og salgsaktiviteter samt levere og opdatere vores tjenester for at maksimere værdien for vores kunder og brugere, så længe vores legitime interesser ikke opvejes af dine rettigheder. Derfor kan vi bruge en begrænset mængde personlige data for at udvikle effektive og fejlfrie tjenester.

 

Hvordan vi deler data

Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger indsamlet ved brug af Autorola-tjenester med tredjeparter for at udføre den aftalte service. Disse tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til; når du sælger eller køber køretøjer eller service, når du undlader at betale fakturaer fra Autorola, når vi refunderer betalinger, og når myndigheder kræver det i forbindelse med efterforskning af kriminalitet.

Kategorierne af modtagere er:

 • Finansielle revisorer

 • Køber af køretøjer eller varer, du sælger

 • Sælger af køretøjer eller varer, du køber

 • Vores bank

 • Vores inkassofirma

 • Virksomhed til digitale underskrifter

 • Myndighederne

 • Vores partnere, der hoster vores websteder og internettjenester

 • Vores data backup partnere

 • SMS-tjenesteudbydere

 • Parkeringspladser, hvor du henter eller afleverer køretøjer

 • Transportfirmaer, der transporterer køretøjerne

 • Tredjepartssupportsystem

 • Funktionslogningssystem

 

Ved køb af køretøj

For at facilitere et salg skal køber og sælger udveksle personoplysninger, og Autorola leverer disse oplysninger til begge parter som en del af aftalen indgået ved tilmelding til Autorola-tjenester.
Nogle handler foretages med en forhandler, hvor køber og sælger ikke deler personoplysninger.
Når en auktion slutter, vil Autorola forsøge at kontakte potentielle købere såvel som sælgere for at gennemføre salget.

Autorola er juridisk forpligtet til at indberette importerede og eksporterede varer til INTRASTAT, i hvilket tilfælde give dem, ved lov, fr påkrævede persondata.

Autorola er også juridisk forpligtet til at afmelde køretøjer inden eksport og dokumentere, at det er sket. Ved afmelding vil dine personoplysninger blive delt med de relevante samarbejdspartnere.

 

Tredjelandsoverførsel af dine personlige data

Vi kan overføre dine kontaktoplysninger til lande uden for EU i de tilfælde, hvor du køber eller sælger køretøjer eller varer uden for EU.

Autorola bruger en standard kontraktbestemmelser for at sikre korrekt beskyttelse af dine personlige oplysninger i mangel af en passende sikkerhedsforanstaltning i henhold til artikel 45(3) i GDPR.

Vores leverandører og tjenesteudbydere har ikke tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger til andre formål end at levere aftalte tjenester.

 

Dårlig adfærd

Vi fører en intern registrering af brugere, der har dårlig adfærd, såsom afvisning af betaling til berettigede købere eller sælgere, forsøg på snyd m.m.

Vi har en legitim interesse i at holde vores ydelser professionelle, hvilket i høj grad betyder, at vi forsøger at sikre, at vores købere og sælgere har professionel adfærd.

I tilfælde, hvor en lov er blevet brudt eller der er et retskrav, deler vi disse oplysninger, herunder personoplysninger, med relevante parter, såsom:

 • Myndigheder

 • Advokater

Disse oplysninger kan også være relevante for finansiel revision, da de kan bruges som dokumentation for tabt avance. I dette tilfælde vil oplysningerne blive delt med:

 • Finansielle revisorer

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvor længe vi opbevarer personoplysninger, der er indsamlet, afhænger af typen af ​​oplysninger og formålet, som de blev indsamlet til. Efter et rimeligt tidsrum eller færdiggørelsen af ​​det formål, hvortil de blev indsamlet, vil vi enten slette eller anonymisere personoplysninger.

Vi opbevarer personoplysninger, hvor vi har et løbende legitimt formål til at gøre det, for eksempel for at løse tvister eller for at overholde igangværende juridiske forpligtelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores tjenester til dig og for at opfylde vores juridiske forpligtelser og i en rimelig periode efter, at sådanne tjenester er afsluttet.

 

Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

Som bosiddende i EU/EØS har du visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.
Du har ret til at få adgang til personoplysninger, vi har om dig, og til at få rettet ukorrekte data. Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes permanent, og vi kan gøre det, medmindre Autorola er forpligtet ved lov til at opbevare oplysningerne. Derudover har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod bestemte typer behandling af dine personoplysninger. Hvis du har givet os samtykke til at indsamle eller behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at udøve nogle af ​​de ovennævnte rettigheder, bedes du indsende en anmodning til gdpr@autorola.com.

 

Sikkerhed

Vi tager alle rimelige skridt for at beskytte de oplysninger, vi modtager fra dig, mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring og uautoriseret videregivelse eller adgang. Vi har indført passende fysiske, tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte og sikre dine oplysninger, men ingen sikkerhedsforanstaltninger er perfekte; risikoen for et databrud er mulig.

Nedenfor er en liste over nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der er på plads:

 • Personoplysninger krypteres under overførslen.

 • Personoplysninger krypteres ved opbevaring i vores datacentre.

 • Medarbejdere får kun adgang til brugernes personoplysninger på et “need to know”-grundlag.

 • Alle medarbejdere er forpligtet til at modtage undervisning i GDPR og informationssikkerhed.

 • Alle medarbejdere med adgang til personoplysninger skal underskrive en bindende fortrolighedsaftale.

 • Før vi deler personoplysninger med vores leverandører, sikrer vi os, at de har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Vores leverandører og partnere har ikke tilladelse til at bruge eller dele dine oplysninger til andre formål end at levere de tjenester, som de er blevet aftalt til.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os på følgende:

Virksomheden, der indsamler og behandler dine oplysninger er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: gdpr@autorola.com

Tilsynsmyndigheden for beskyttelse af personoplysninger i Danmark er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Choose a different country to view content for your location.