Strømlin jeres flådeaktiviteter med Autorola Solution

Med den digitale platform fra Autorola Solution er det ingen sag at introducere automatiserede processer igennem hele jeres forretning og derved opnå betydelige forbedringer ved hjælp af procesoptimeringer, kortere gennemløbstider, øget gennemsigtighed, samt fordelen ved, at samle alt ét sted.

Digitalisering og automatisering spiller en stadig større rolle i flådeejerens dagligdag, da mange opgaver internt i organisationen, ud mod kunderne, og op mod leverandører løses digitalt.
I et fragmenteret arbejdslandskab kræver det effektive arbejdsgange, let og sikker adgang til data, oftest fra mange forskellige kilder, sikre processer og datakvalitet, at levere en god ydelse op mod kunderne.

Forsinkelser er dyre

Ib Kimose, Global Director i Autorola Solutions, siger, “Total Cost of Ownership, TCO, spiller en stor rolle i enhver flådeejers forretning, og det at styre omkostninger er et centralt område, hvor der kan spares rigtigt mange penge ved relative få indgreb.

Det handler om altid at have et overblik over sit lager, både det kørende lager og det lager, der består af tilbageleverede biler, der skal videre i livscyklussen, og etablere effektive processer hele vejen.

Hver dag en bil står stille, og ikke er sendt videre til næste trin i processen, koster mange penge. Fra den dag bilen er tilbageleveret koster det flådeejeren i gennemsnit 210 kroner. Når det ganges op med jeres samlede bilpark, og de dage I skærer væk ved at effektivisere jeres processer, bliver det et stort beløb, som I kan realisere” fortsætter Ib.

Forsinkelser har en direkte indvirkning på jeres forretnings indtjeningsevne, og påvirker derfor jeres bundlinje, og jo større flåden er, jo dyrere vil det være, ikke at have styr på jeres aktiviteter.

Brug data til at forbedre jeres processer

Ib fortsætter “Når I anvender forretnings data til at forbedre jeres processer, udnytter I jo blot den viden I allerede har i et eller andet format, på en struktureret måde, som hjælper jer til at blive endnu bedre. Ved hjælp af datadrevne forretningsmodeller, kan I, som flådeejere gå ind og realisere de uudnyttede optimeringsområder I har, og derved sikre, at I ved få greb kan skabe endnu bedre resultater.

Autorola Solutions hjælper jer i denne proces med at afdække jeres eksisterende processer, og designe et flow, der skærer overflødige og fordyrende mellemtrin væk, og giver jer mulighed for at fokusere på det, som giver værdi.
Og så skræddersyer vi en platform til jer, som gør det let at arbejde i, samarbejde omkring og vækste med.

Vi skærer det overflødige fra

Autorola Solutions mission er, at designe løsninger til flådeejere, der gør det let at gøre ting godt.
Vores systemer integrerer med og samler data fra flere forskellige datakilder, for at I kan have hele overblikket over jeres flåde fra ét sted, og vi dækker hele jeres IT-landskab og de leverandører og partnere I samarbejder med.

Vi har hjulpet mange af vores kunder med at strømline deres forretning og til at nå deres mål. Vi samler alle jeres aktiviteter i én stærk platform, som skaber værdi igennem hele forretningen.

Kontakt os her for at høre mere: https://autorolasolutions.com/contact/

Choose a different country to view content for your location.