Skab værdi med jeres data

Datadrevet forretningsudvikling handler om at gentænke jeres forretning og skabe markante nye muligheder med data som omdrejningspunkt.
Nye teknologier, datatyper og værktøjer kan hjælpe jer med at finde svar på spørgsmål om jeres daglige arbejdsgange og processer, jeres kunders adfærd, hvordan I sammensætter det optimale produktmix, og jeres leverandørers ageren, der ikke tidligere var muligt. Det handler ikke om, hvordan data kan understøtte forretningen, men om, hvordan data bliver forretningen.

Fleet Monitoren samler jeres forretning i én platform

Det betyder at data fra forskellige systemer køres sammen og samles ét sted. Det stiller store mængder af værdifulde data til rådighed fra et sted, hvor I kan bruge den data, til at bygge et styret flow op omkring jeres processer, som I arbejder direkte med fra Fleet Monitoren.
Jeres forretningsgange tilføres gennemsigtighed og processikkerhed, og mens I arbejder, samles værdifulde data, som I kan bruge til at udvikle jeres forretning.
Ved at binde hele jeres forretning sammen med Fleet Monitoren vil I opleve en langt større gennemsigtighed igennem hele jeres forretning. Alle dele af forretningen tilføjer værdi til den samlede værdikæde, og med Fleet Monitoren kan den værdi kvantificeres, og dermed optimeres.

Fra data til værdi

Træk forretningskritiske indsigter ud af jeres data og transformér dem til reelle værdiskabende grundsten for jeres forretningsudvikling og vækst.
Fleet Monitoren konfigureres omkring jeres arbejdsgange, og planlægning og strukturering af arbejdsprocesser designes alle som svar på jeres udfordringer og ønsker.
Det er en kerneværdi i vores samarbejde med jer at skabe en skræddersyet platform, der leverer data på en måde, som skaber mest mulig værdi for brugeren. Derfor starter hvert projekt også typisk op med en workshop, som skaber en fælles forståelse og vision for, hvordan vi sammen:

    1. Strukturerer og leverer data hvor det skal bruges, når det skal bruges

    2. Integrerer teknologi, mennesker og processer for at sikre, at jeres organisation er mest mulig effektiv og optimalt gearet til at levere på kerneforretningsområder

    3. Fokuserer på at etablere effektive arbejdsgange og processer for alle brugere af systemet

    4. Etablerer et stærkt Business Intelligence grundlag for at drive datadrevet forretningsudvikling og beslutningsprocesser.

Vores vision er at samle mennesker, processer og teknologi i én platform, der giver adgang til at (sam)arbejde omkring forretnings kerneområder i en kontekst, der er digital, tilgængelig, opdateret og datadrevet.

Kontakt os her for at høre mere: https://autorolasolutions.com/contact/

Choose a different country to view content for your location.